مرور رده

کارگاه های آموزشی

بلاکچین و صنعت بانکداری

این سخنرانی علمی در اداره کل حسابداری بانک ملت برگزار گردید. در این سخنرانی، ابتدا دکتر هادی خانی به تبیین رسالت گروه هشکده و زمینه های کاری در حوزه های آموزشی و تولید محصول پرداختند. سپس یکی از محصولات بلاکچینی توسعه یافته در هشکده که در…

رویداد بلاکچین و شهر هوشمند

محورهای مورد بحث در این رویداد که در تاریخ 9 دی ماه 1397 در محل دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران غرب) برگزار گردید عبارت بودند از: بررسی مکانیز مهای اجماع در بلاکچین شامل: Proof-of-work(PoW)، proof-of-stake(PoS)، Direct Acyclic Graph…

رویداد بلاکچین و بیت کوین، چالش ها و فرصت ها

محورهای مورد بحث در این رویداد که در تاریخ 9 دی ماه 1397 در محل دانشگاه فنی حرفه ای و در دانشکده شهید شمسی پور برگزار گردید عبارت بودند از: بررسی مکانیزمهای اجماع در بلاکچین شامل: Proof-of-work(PoW), proof-of-stake(PoS), Direct Acyclic…

رویداد فرصت های فناوری بلاکچین برای صنعت گیم

محورهای مورد بحث در این رویداد که در تاریخ 10 دی ماه 1397 در محل انستیتو ملی بازی سازی ایران برگزار گردید عبارت بودند از: بررسی آن دسته از مکانیزم های اجماع در بلاکچین که در پلتفرم های بازی سازی رایانه ای به کار می روند ناب ترین ویژگی…

رویداد بلاکچین و بیت کوین – چالش ها و فرصت ها

در این رویداد به چالش ها و فرصت های حوزه بلاکچین و بیت کوین پرداخته شد و سرفصل های آن عبارتند از: انواع بلاکچین نقاط قوت و ضعف بلاکچین فرصت های شغلی در بلاکچین فرصت های پژوهشی در بلاکچین تاثیر بلاکچین بر فضای کسب و کار…