به دوره آموزش بلاکچین خوش آمدید.

خوشبختانه شما در مقطع زمانی بسیار مهیجی تصمیم گرفته اید در مورد بلاکچین آموزش ببینید! ما در آکادمی هشکده قصد داریم طی این دوره درسی، شما را هم به لحاظ فلسفی و هم به لحاظ فنی با این فناوری آشنا کنیم. هدف ما این است که در پایان این دوره شما اصول اولیه بلاکچین را درک کرده و بدانید این فناوری کجا و چگونه بهترین کاربرد و بهره را ایجاد می کند.