درباره هشکده

هشکده به عنوان کانونی برای نشر دانش،مهارت آموزی و فرهنگ سازی در حوزه بلاکچین تشکیل شده است.ما می خواهیم با راه اندازی پروژه های مشترک صنعتی و دانشگاهی پذیرش فناوری بلاکچین در صنایع مختلف مانند بانکداری، پزشکی، بیمه و … را تسهیل کنیم.

در رویدادهای هشکده به شکل فنی و تخصصی در مورد صنعت بلاکچین گفتگو می‌کنیم و تجربیات خود را با همدیگر به اشتراک می گذاریم. هدف از برگزاری مجموعه سمینارهای آشنایی با فناوری بلاکچین توانمندسازی و آموزش مهارت های پایه برای نقش آفرینی در انقلاب صنعتی چهارم می باشد.